Witamy

Instytut Ekoterapii Relacyjnej to centrum profesjonalnej wiedzy prowadzące szkolenia w zakresie ekoterapii oraz prozdrowotnych praktyk opartych na naturze. Szkolimy ekoterapeutów, przewodników terapii leśnej, wzmacniamy kompetencje pracowników ochrony zdrowia oraz sektora edukacji, wspieramy rozwiązania biofilne w biznesie. Nasze szkolenia opierają się na aktualnych badaniach naukowych oraz medycynie opartej na dowodach. Stawiamy na podmiotowe traktowanie Natury i budowanie autentycznych relacji ze środowiskiem w myśl dbania o wzajemność i Jedno Zdrowie- ludzi, innych gatunków i planety. Poznaj bliżej nasz warsztat pracy i zespół, obszary działania oraz ofertę i dołącz do naszej społeczności!

Dlaczego warto skorzystać z  naszych szkoleń?

Zespół

Nasza kadra obejmuje znanych krajowych ekspertów z różnych dziedzin ekoterapii z bogatym doświadczeniem praktycznym, dorobkiem naukowym, pracujących interdescyplinarnie krajowo i międzynarodowo.

Poznaj nas lepiej!

Badania naukowe

Szkolenia IER bazują na aktualnych, licznych badaniach naukowych w ujęciu evidence based medicine, a zespół szkolący nieustannie podnosi swoje kompetencje i wiedzę w tym zakresie, udzielając się naukowo w różnorodnych współpracach i projektach.

Doświadczanie

Pracujemy w ujęciu relacyjnym, które wymaga osobistego doświadczania kontaktu z naturą i poznawania warsztatu pracy  również od strony praktycznej, dlatego nasze kursy prowadzimy w przyrodzie, a do zdobycia certyfikatów konieczna jest obecność na zajęciach stacjonarnych i terenowych.

Metody

Doceniając intelektualne rozumienie interakcji między ludźmi a ich środowiskiem naturalnym, w procesy treningowe włączamy różne metody zdobywania wiedzy. Zgodnie z myślą C. G. Junga, w doświadczaniu przyrody zachęcamy do równoważnego wykorzystywania czterech głównych funkcji psychicznych – myślenia, percepcji zmysłowej, uczuć i intuicji. Wierzymy, że nie ma zdrowia ludzi, bez zdrowia innych gatunków i Planety, z relacje między nimi są kluczem do utrzymania dobrostanu i równowagi, zatem nasze działania wpisują się w podejście Jednego Zdrowia (One Health approach).

Różnorodność

Nasze kursy adresowane są do różnych grup docelowych w zależności od ich potrzeb (kursy certyfikujące, szkolenia uzupełniające, warsztaty weekendowe, szkolenia masterclass, webinaria, szkolenia na potrzeby poprawy relacji i warunków pracy, szkolenia poszerzające kompetencje w ramach dotychczas wykonywanych zawodów), zawodów (oferta dla zawodów medycznych, pomocowych, edukacyjnych, przyrodniczych, biznesowe, inne) oraz interesujących je tematów (lasoterapia, edukacja przyrodnicza, ekoterapia, ornitologia terapeutyczna, inne). 

Dzięki tak szerokiej ofercie każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie, nawet, jeśli jeszcze nie wie, czy:

-to będzie tylko hobby

-posiada już wykształcenie profesjonalne, które chce uzupełnić o nowe kompetencje

-pragnie zdobyć zupełnie nowy zawód i poczuć się w nim pewnie

-chce zrobić tylko coś dla siebie lub bliskich

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą IER! Najnowszy trening to: